Minnet lever, det kan ej jordas
det kan ej gömmas bland stoft och grus
nej, det skall leva i fågelsången i blomsterdoft och i vindens sus

Vad gör vi nu?

Vad gör vi nu?

Att förlora en nära anhörig, genom dödsfall, är ofta en stor och omvälvande händelse, ibland även chockartad. Det kan vara svårt att tänka klart.

Lindblads begravningsbyrå finns till för att ge råd och stöd och hjälpa till med allt praktiskt arbete i samband med ett dödsfall.

Har personen avlidit hemma är ni välkomna att kontakta oss så snart en läkare har konstaterat dödsfallet.

Personer som dör på sjukhus tas ofta om hand av personal i ett första skede. Då kan man vänta någon dag med att kontakta begravningsbyrån om man vill.

Frågor att fundera över är vilken typ av begravning som kan bli aktuell. Jordbegravning eller kremation? Hur ska annonsen se ut? Ska det vara minnestund eller inte?

Det är också bra att veta om den avlidne lämnade några önskemål efter sig.