Minnet lever, det kan ej jordas
det kan ej gömmas bland stoft och grus
nej, det skall leva i fågelsången i blomsterdoft och i vindens sus