Vilken begravning ska vi ha?

Vi på Lindblads begravningsbyrå hjälper till att arrangera:

  • Begravning enligt Svenska kyrkans ordning
  • Begravning enligt annan kyrkas ordning t.ex. frikyrka
  • Borgerlig akt
  • Gravsättning utan föregående högtidsakt
  • Minnesstunder med förtäring
  • Sång och musik där så önskas

Det är mycket att ordna med inför en begravning. För de närstående kan ofta den mesta energin gå åt till att vara i sorgen. Vi ger råd och stöd inför svåra beslut som måste fattas samt hjälper till med de praktiska arrangemangen. Frågorna inför begravningen kan vara många. Vad är en minnesstund? Vad menas med borgerlig begravning? Vilka kläder ska man ha? Hur viktiga är blommor? Och sist men inte minst viktigt: Vad kostar alltihop?

Det är många val att göra inför en begravning. Ett av valen handlar om vilken kista man vill ha. Våra kistor kommer från Europa kistan AB. Titta gärna på sortimentet.

Avliden som tillhörde Svenska kyrkan brukar begravas enligt kyrkans ordning om inte den avlidne önskat annat. Begravningen förrättas då i kyrka, begravningskapell, i krematorium, på kyrkogården eller annan överenskommen begravningsplats.

Begravning enligt annat trossamfunds ordning brukar ske då den avlidne tillhörde sådant samfund.

Borgerlig begravningsakt är en högtidsakt där inga religiösa inslag behöver förekomma.