Vad innebär en bouppteckning?

En bouppteckning är en uppteckning av den avlidnes tillgångar och skulder. Om den avlidne var gift ingår också den efterlevandes tillgångar och skulder. Vad som framgår av bouppteckningen är avgörande för arv. Bouppteckningen kan ersättas med en dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar bara räcker till begravningskostnaderna och andra utgifter med anledningen av begravningen och om den avlidnes tillgångar inte omfattar fastighet eller tomträtt.

Bouppteckning bör ske inom tre månader efter det att att någon avlidit. Man kan ansöka om anstånd hos skattemyndigheten om man behöver längre tid på sig.

Vi på Lindblads begravningsbyrå hjälper till att förrätta bouppteckning. Ett gott råd är att i lugn och ro ordna med begravningen och låta frågorna om bouppteckningen vänta tills efteråt.

Arvskifte

Den grundläggande meningen med dödsboförvaltning och allt man gör kring bouppteckning och med egendomen i boet är att borgenärerna ska få betalt och arvingarna få ut sitt arv så att dödsboet kan upphöra.

Dödsboet upphör

När bouppteckningen är klar och skulderna är betalda fördelas det som är kvar och när arvskiftet är klart upphör dödsboet.

I ett enmansdödsbo görs inget arvskifte. Där är det ju bara en person som är dödsbodelägare och som ärver allt. Då är det viktigt att föra över tillgångarna på arvingen, ansöka om lagfart, avsluta bankkonton och registrera om värdepapper. Om detta inte görs finns dödsboet kvar och skall deklarera till Skatteverket varje år.

Partiellt arvskifte

Ett partiellt arvskifte är aktuellt om dödsbodelägarna vill dela en del av tillgångarna men exempelvis spara obligationerna för att under några år dela på vinsten. Förr eller senare blir delägarna i alla fall tvungna att skifta boet.

Slutligt arvskifte

  • Först betalas alla skulder till borgenärerna.
  • Om den avlidne var gift eller sambo görs en bodelning.
  • Därefter lämnas legaten ut.
  • Sist fördelar man kvarlåtenskapen mellan arvingarna och universella testamentstagare.

Om någon av dödsbodelägarna är barn måste överförmyndaren i den kommun som barnet bor, förmyndaren bor eller gode mannen bor, godkänna arvskiftet.