Vilken kista ska vi välja?

Valet av kista kan vara svårt. För många är en fin kista ett tecken på värdighet och omtanke om den som gått bort. Det är inte fel att välja utifrån den tanken. För andra är kistan oviktig och bara ett  dyrt ”måste”.

Kistorna vi använder är framtagna efter lång erfarenhet vad gäller hur människor brukar tänka vid sina val.  Miljöaspekt har beaktats.

De kistor vi använder kan du se genom vår länk, europakistan.se

Alla val är värdiga val. Vi säljer även wellpappkistan.