Jag vill skänka en minnesgåva

Du kan meddela via vår hemsida att du vill skänka en minnesgåva.

Skriv: Till minne av ***** (den avlidnes namn) och namnen på alla som skänker gåvan. Nedan finns en länk till gåvofonder med 90-konton. Konton med 7-siffriga 90- nummer är beviljade av Stiftelsen för insamlingskontroll SFI.

Gåvofonder kontrollerade av SFI

Vill du skänka en gåva kan du göra det här.