Sång & musik

Att välja sång och musik till begravningen är ett viktigt moment. Ofta förekommer solosång och framförande av musikstycken. Sången och musiken bidrar till att högtidsakten får en ljus framtoning. Kanske finns det någon närstående som vill sjunga eller spela? Lindblads begravningsbyrå kan också erbjuda sång och musik om så önskas.

Här nedan följer några av de mest förekommande psalmerna vid kyrklig begravning.

  • Blott en dag 249
  • Var jag går i skogar berg och dalar 251
  • O hur saligt att få vandra 300
  • Bred dina vida vingar 190
  • O store Gud 11
  • Tryggare kan ingen vara 248
  • Lär mig du skog att vissna glad 304
  • Det finns djup i Herrens godhet 303
  • Var inte rädd 266
  • Närmare Gud till dig 271